tu van
Hệ thống 310KW điện năng lượng mặt trời đã chính thức hoạt động tại công ty Thủ Quân - Bình Dương

Vừa qua, hệ thống 310KW điện năng lượng mặt trời đã được đi vào hoạt động. Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày một trầm trọng và hiện tượng ô nhiễm nhà kính đang tăng cao, đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời là việc làm thiết thực

phone
Mr. Leo - 0906 311 618